Ny bane mellem Hovedgård og Hasselager, ekspropriationsforretning den 12. juni 2019

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af ny bane mellem Hovedgård og Hasselager vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 12. JUNI 2019

 

Forretningen begynder kl. 13.30 på ejendommen Onstedvej 7, 8355 Solbjerg og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 7.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse er tilsendt den berørte ejer. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 15. maj 2019 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, Aarhus C.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 6. maj 2019

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk